Cultura – Säätiö

Cultura-säätiö tukee Suomen venäjänkielisten kotoutumista taiteen ja kulttuurin keinoin sekä kannustaa heitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Säätiön hallinnoima juhlarahasto jakaa apurahoja suomalaisten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun ja opetukseen.