Äänitaide | Petri Kuljuntausta, Long-Distance CallsMay 27th, 2017 11:00 to 12:00 pm

Lauantai 27.5. klo 11

Luonnon kanssa kommunoiva äänitaidekonsertti striimataan suorana Kaapelille, ja verkkoon. Kuuntele livenä luonnossa, kankaalle heijastettuna Kaapelitehtaalla tai kotisohvalla verkosta!

Merikaapelihalli
Konsertin fyysinen sijainti täsmentyy lähempänä

Toukokuun lopulla linnut ovat aktiivisia, pesintä on luonnossa täydessä vauhdissa ja laulu vilkkaimmillaan. Petri Kuljuntausta lähtee Art Fair Suomen aikaan kommunikoimaan lintujen kanssa helsinkiläiseen kaupunkiluontoon, ja instrumentteina ovat sähkökitara efektipedaaleineen ja iPad äänisoftineen. Kuljuntausta soluttautuu lintujen reviirille etsin lajienvälistä kommunikointia. Se miten kommunikointi onnistuu, riippuu lintulajien kyvystä omaksua uusia aineksia lauluunsa ja reagoida kuulemiinsa ääniin.

Striimaus: Kenneth Kovasin
Kuvaus: Antti Hietasola