Suomen valokuvakeskukset

Suomen valokuvakeskukset ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tehtävänä on levittää tietoa, tukea ja edistää valokuvataidetta. Kaikki keskukset saavat tukea Taiteen Edistämiskeskukselta (Taike), minkä lisäksi toimintaan saadaan rahoitusta kaupungeilta, projektiapurahoina, säätiöiltä sekä omasta varainhankinnasta. Keskusten pääasiallinen toimintamuoto on valokuvanäyttelyiden ja -tapahtumien järjestäminen. Useimmat keskukset järjestävät myös projekteja ja työpajoja, pyörittävät yhteisresidenssiohjelmia sekä ylläpitävät valokuvakirjastoja. Jotkut keskukset julkaisevat valokuvakirjoja.