Taiteilijat

Festivaali esittelee suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta.

Erityisesti esillä on valokuvaa, videota, performanssia ja installaatioita sekä muita viime vuosikymmeninä esiin nousseita taidemuotoja, kuten äänitaidetta, interaktiivisia teoksia ja yhteisöllistä taidetta.

Tapahtuman järjestävät taiteilijoiden etujärjestöt Muu ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry, jotka edustavat noin tuhatta nykytaiteilijaa. Liittojen näyttelykokonaisuus kuratoidaan näiden taiteilijoiden joukosta.

Messukokonaisuuden toisen puolen muodostavat muut kotimaiset ja ulkomaiset taiteilijavetoiset galleriat. Lue lisää

 

Art Fair Suomeen osallistuvat Muu ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäsenet

Vesa Aaltonen
Joonas Ahlava
Pauli Ahopelto
Minna Alaluusua
Ulla-Maija    Alanen
Jan Anderzén
Annette Arlander
Pasi Autio
Elina Brotherus
Pira Cousin
Lora Dimova
Henrik Duncker
Maria Duncker & Anne  Hiekkaranta
Marina Ekroos
Saara Ekström
Nina Forsman
Riitta Forsman
Noora Geagea
Veli Granö
Matti Hagelberg
Mikko Haiko
Marja Hakala
Anni Hanén
Aulis Harmaala
Eveliina Hartikainen
Merja Heino
Minka Heino
Jan Heinonen
Marja Helander
Tiina Herttua
Tatu Hiltunen
Mari Hokkanen
Maija Holma
Christina Holmlund
Janette Holmström
Irmeli Huhtala
Helinä Hukkataival
Wilma Hurskainen
Marjo Hyttinen
Kaisu Häkkänen
Tommi Hämäläinen
Nayab Noor Ikram
Juha-Pekka Inkinen
Eeva-Liisa Isomaa
Aleksi Jaakkola
Nina Jansson
Appu Jasu
Raija Jokinen
Rita Jokiranta
Elina Julin
Martti Jämsä
Riitta Järvelä
Pekka Järveläinen
Pasi Janne Järvinen
Niina-Anneli Kaarnamo
Ben Kaila
Tuukka Kaila
Jouni Kaipia
Liisa Kanerva
Leena Kangaskoski
Tuomo Kangasmaa
Sanna Kannisto
Kaisa Karhu
Hannu Karjalainen
Ulla Karttunen
Juan Kasari
Elina Katara
Sirkku Ketola
Yassine Khaled
Hertta Kiiski
Heidi Kilpelainen
Heidi Kilpeläinen
Jonna Kina
Anni Kinnunen
Ilkka Martti Kivelä
Jussi Kivi
Ilona Kivijärvi Kivijärvi
Anna Knappe
Hanna Koikkalainen
Kaisu Koivisto
Timo Kokko
Tanja Koljonen
Tero Kontinen
Laura Konttinen
Natalia Kopkina
Kristiina Korpela
Carolin Koss
Yasushi  Koyama
Hilda Kozari
Natalia Koziel
Minna Kurjenluoma
Raakel Kuukka
Laura Kärki
Kari Kärkiluoma
Reijo Kärkkäinen
Veera Launonen
Milja Laurila
Maija Laurinen
Johanna Lecklin
Lasse Lecklin
Teemu Lehmusruusu
Jukka Lehtinen
Virpi Leinonen
Jouko Leskelä
Marjo Levlin
Oskar Lindström
Ulla-Mari Lindström
Noomi Ljungdell
Johanna Lonka
Pekka Luukkola
Susanna Majuri
Tuija Helena Markonsalo
Martti Matilainen
Peter  Maury
Marco Melander
Saara Mesterton
Juha Metso
Kirsi Marja Metsähuone
Kimmo Metsäranta
Anu  Miettinen
Soile Mottisenkangas
David Muth
Piippa Mutikainen
Salla Myllylä
Juha Mäki-Jussila
Kasperi Mäki-Reinikka
Kirsti Nenye
Päivyt Niemeläinen
Ilona Niemi
Pekka Niittyvirta
Laura Nissinen
Erica Nyholm
Merja Nykänen
Pirjo Nykänen
Elena Näsänen
Elina Oikari
Juha Okko
Marika Orenius
Ulla Paakkunainen
Hanne Palomäki
Sari Palosaari
Sini Pelkki
Harri Piispanen
Ida Pimenoff
Vilma Pimenoff
Nykänen Pirjo
Ilkka Pitkänen
Sari Poijärvi
Jyrki Portin
Tero Puha
Anna  Puhakka
Eeva-Liisa Puhakka
Reijo Puranen
Silja Puranen
Kari Pyykönen
Sirpa Päivinen
Piritta Pääkkö
Kati Rapia
Annika Rauhala
Mammu Rauhala ja Pasi Rauhala
Mikko Rekonen
Markus Renvall / Liisa Hilasvuori
Hannele Romppanen
Jenni Rope
Kukka-Maria Rosenlund
Kikka Rytkönen
Catarina Ryöppy
Hanna Råst
Mari Räsänen
Marko Saarelainen
Nanna Saarhelo
Simo Saarikoski
Ari  Saarto
Pauliina Salminen
Pekka Sassi
Sanni Seppo
Ulla Shemeikka
Markku Siekkinen
Timo Soppela
Antti Sorva
Keijo Sundvall
Johanna Suonpää
Riitta  Supperi
Matti Sääski
Marja Söderlund
Ida Taavitsainen
Ella Tahkolahti
Tiina Tanskanen
Tarja Tella
Arto Timonen
Hannu Töyrylä
Anna Ulff
Marjukka  Vainio
Sanna Vainionpää
Niina Vatanen
Virpi Velin
Adolfo Vera
Sakari Viika
Johanna Virtanen
Helena Maria Vuorinen
Johanna Väisänen
Saana Wang
Eva Wardi
Julia Weckman
Inka Ylihärsilä
Leena Ylä-Lyly
Charlotta Östlund